Đóng gói, vận chuyển

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Dây đai nhựa PP

Dây đai nhựa PP

Dây đai nhựa pp  dùng tay là loại dây đai có thể làm từ.....
Hộp nhựa A2

Hộp nhựa A2

Hộp nhựa A2 Kích thước Ngoài: 615x382x202mm Trong: 572x344x19.....
Hộp nhựa A3

Hộp nhựa A3

Hộp nhựa A3 Kích thước Ngoài: 378x305x153mm Trong: 325x268x14.....
Hộp nhựa A4

Hộp nhựa A4

Hộp nhựa A4 Kích thước Ngoài: 235x150x81mm Trong: 210x135x74m.....
Hộp nhựa A5

Hộp nhựa A5

Hộp nhựa A5 Kích thước Ngoài: 198x135x90mm Trong: 180x111x86mm .....
Hộp nhựa A6

Hộp nhựa A6

Hộp nhựa A6 Kích thước Ngoài: 238x152x124mm Trong: 218x126x11.....
Hộp nhựa A7

Hộp nhựa A7

Hộp nhựa A7 Kích thước Ngoài: 360x280x136mm Trong: 300x241x13.....
Hộp nhựa A8

Hộp nhựa A8

Hộp nhựa A8 Kích thước Ngoài: 354x210x143mm Trong: 300x180x13.....
Hộp nhựa A9

Hộp nhựa A9

Hộp nhựa A9 Kích thước Ngoài: 482x308x178mm Trong: 420x270x17.....
Hộp nhựa B1

Hộp nhựa B1

Hộp nhựa B1 Kích thước Ngoài: 630x420x200mm Trong: 578x378x19.....
Hộp nhựa B10

Hộp nhựa B10

Hộp nhựa B10 Kích thước Ngoài: 495x395x235mm Trong: 455x365x225mm .....
Hộp nhựa B11

Hộp nhựa B11

Hộp nhựa B11 Kích thước Ngoài: 630x420x144mm Trong: 578x378x 133mm .....
Hộp nhựa B2

Hộp nhựa B2

Hộp nhựa B2 Kích thước Ngoài: 452x272x120mm Trong: 414x244x11.....
Hộp nhựa B3

Hộp nhựa B3

Hộp nhựa B3 Kích thước Ngoài: 472x332x184mm Trong: 420x298x17.....
Hộp nhựa B4

Hộp nhựa B4

Hộp nhựa B4 Kích thước NNgoài : 510x340x169mm Trong: 460x304x.....