Pallet, rack để hàng

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Pallet giấy 2 hướng nâng 1000x1000x130

Pallet giấy 2 hướng nâng 1000x1000x130

Quy cách tham khảo: 1000 x 1000 x 130 Lực chịu tải : 500 – 2000kg Trọng l.....
Pallet giấy 2 hướng nâng 1000x900x125 mm

Pallet giấy 2 hướng nâng 1000x900x125 mm

Quy cách tham khảo: 1000 x 900 x 125 mm Lực chịu tải : 500 – 2000kg Trọng.....
Pallet giấy 2 hướng nâng 1100x900x130

Pallet giấy 2 hướng nâng 1100x900x130

Quy cách tham khảo: 1100 x 900 x 130 Lực chịu tải : 500 – 2000kg Trọng lư.....
Pallet giấy 2 hướng nâng 1200x800x130mm

Pallet giấy 2 hướng nâng 1200x800x130mm

Quy cách tham khảo: 1200 x 800 x 130 Lực chịu tải : 500 – 2000kg Trọng lư.....
Pallet giấy 2 hướng nâng 900x800x130mm

Pallet giấy 2 hướng nâng 900x800x130mm

Quy cách tham khảo: 900 x 800 x 130mm Lực chịu tải : 500 – 2000kg Trọng l.....
Pallet giấy 4 hướng nâng 1100x1000x130 mm

Pallet giấy 4 hướng nâng 1100x1000x130 mm

Quy cách tham khảo: 1000 x 900 x 125 mm Lực chịu tải : 500 – 2000kg Trọng.....
Pallet giấy 4 hướng nâng 1100x800x130mm

Pallet giấy 4 hướng nâng 1100x800x130mm

Quy cách tham khảo: 1100 x 800 x 130 Lực chịu tải : 500 – 2000kg Trọng lư.....
Pallet giấy 4 hướng nâng 1200x1000x130mm

Pallet giấy 4 hướng nâng 1200x1000x130mm

Quy cách tham khảo: 1100 x 1000 x 130 Lực chịu tải : 500 – 2000kg Trọng l.....
Pallet gỗ 2 hướng

Pallet gỗ 2 hướng

      .....
Pallet gỗ 2 hướng nâng 1000x800x125mm

Pallet gỗ 2 hướng nâng 1000x800x125mm

Quy cách tham khảo: 1000 x 800 x 125mm Tải trọng tĩnh: 1500kg Tải trọng động: 1000kg Chấ.....
Pallet gỗ 2 hướng nâng 1200x1000x125mm

Pallet gỗ 2 hướng nâng 1200x1000x125mm

Quy cách tham khảo: 1200 x 1000 x 125mm Tải trọng tĩnh: 2000kg Tải trọng động: 1500kg Ch.....
Pallet gỗ 2 hướng nâng 1200x1100x130mm

Pallet gỗ 2 hướng nâng 1200x1100x130mm

Quy cách tham khảo: 1200 x 1100 x 130mm Tải trọng tĩnh: 2500kg Tải trọng động: 2000kg Ch.....
Pallet gỗ 2 hướng nâng 1200x900x130 mm

Pallet gỗ 2 hướng nâng 1200x900x130 mm

  Quy cách tham khảo: 1200  x 900 x 130 mm Tải trọng tĩnh: 1500kg .....
Pallet gỗ 2 hướng nâng 1300x1000x130mm

Pallet gỗ 2 hướng nâng 1300x1000x130mm

Quy cách tham khảo: 1300 x 1000 x 130mm Tải trọng tĩnh: 3000kg Tải trọng động: 2500kg Ch.....
Pallet gỗ 2 hướng nâng 800x1200x125mm

Pallet gỗ 2 hướng nâng 800x1200x125mm

  Quy cách tham khảo: 800 x 1200 x 125mm Tải trọng tĩnh: 1500kg Tải trọng đ.....