Thùng nhựa

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Hộp nhựa A2

Hộp nhựa A2

Hộp nhựa A2 Kích thước Ngoài: 615x382x202mm Trong: 572x344x19.....
Hộp nhựa A3

Hộp nhựa A3

Hộp nhựa A3 Kích thước Ngoài: 378x305x153mm Trong: 325x268x14.....
Hộp nhựa A4

Hộp nhựa A4

Hộp nhựa A4 Kích thước Ngoài: 235x150x81mm Trong: 210x135x74m.....
Hộp nhựa A5

Hộp nhựa A5

Hộp nhựa A5 Kích thước Ngoài: 198x135x90mm Trong: 180x111x86mm .....
Hộp nhựa A6

Hộp nhựa A6

Hộp nhựa A6 Kích thước Ngoài: 238x152x124mm Trong: 218x126x11.....
Hộp nhựa A7

Hộp nhựa A7

Hộp nhựa A7 Kích thước Ngoài: 360x280x136mm Trong: 300x241x13.....
Hộp nhựa A8

Hộp nhựa A8

Hộp nhựa A8 Kích thước Ngoài: 354x210x143mm Trong: 300x180x13.....
Hộp nhựa A9

Hộp nhựa A9

Hộp nhựa A9 Kích thước Ngoài: 482x308x178mm Trong: 420x270x17.....
Hộp nhựa B1

Hộp nhựa B1

Hộp nhựa B1 Kích thước Ngoài: 630x420x200mm Trong: 578x378x19.....
Hộp nhựa B10

Hộp nhựa B10

Hộp nhựa B10 Kích thước Ngoài: 495x395x235mm Trong: 455x365x225mm .....
Hộp nhựa B11

Hộp nhựa B11

Hộp nhựa B11 Kích thước Ngoài: 630x420x144mm Trong: 578x378x 133mm .....
Hộp nhựa B2

Hộp nhựa B2

Hộp nhựa B2 Kích thước Ngoài: 452x272x120mm Trong: 414x244x11.....
Hộp nhựa B3

Hộp nhựa B3

Hộp nhựa B3 Kích thước Ngoài: 472x332x184mm Trong: 420x298x17.....
Hộp nhựa B4

Hộp nhựa B4

Hộp nhựa B4 Kích thước NNgoài : 510x340x169mm Trong: 460x304x.....
Hộp nhựa B5

Hộp nhựa B5

Hộp nhựa B5 Kích thước Ngoài: 600x388x300mm Trong: 535x346x29.....