Máy cân chỉnh đa năng

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Máy cân chỉnh đa năng Fluke 1523/1524

Máy cân chỉnh đa năng Fluke 1523/1524

Các tính năng: Thực hiện chính xác, đo lường ph&.....
Máy cân chỉnh đa năng Fluke 700G

Máy cân chỉnh đa năng Fluke 700G

Các tính năng: 700G dòng chính xác đo áp suấ.....
Máy cân chỉnh đa năng Fluke 705

Máy cân chỉnh đa năng Fluke 705

Các tính năng: Chi phí thấp hiệu chuẩn cơ.  Đối với một bộ hiệu ch.....
Máy cân chỉnh đa năng Fluke 707

Máy cân chỉnh đa năng Fluke 707

Các tính năng: Màn hình lớn và đơn giản, nhanh ch&oac.....
Máy cân chỉnh đa năng Fluke 712B

Máy cân chỉnh đa năng Fluke 712B

Các tính năng: Các 712B có thể đo lường và.....
Máy cân chỉnh đa năng Fluke 714B

Máy cân chỉnh đa năng Fluke 714B

Các tính năng: Các 714B có thể đo lường và.....
Máy cân chỉnh đa năng Fluke 715

Máy cân chỉnh đa năng Fluke 715

Các tính năng: Đo vòng lặp hiện tại (0-20 mA, 4-20 mA) tí.....
Máy cân chỉnh đa năng Fluke 717

Máy cân chỉnh đa năng Fluke 717

Các tính năng: Đo áp suất, 0,05% quy mô đầy đủ vớ.....

Máy cân chỉnh đa năng Fluke 718

Các tính năng Áp lực nguồn và milliamp đo để hiệ.....

Máy cân chỉnh đa năng Fluke 719

Các tính năng chính: Bơm điện cho một hiệu chuẩn áp tay Tốt n.....

Máy cân chỉnh đa năng Fluke 719Pro

Các tính năng: Độc đáo tích hợp bơm điện cho một.....
Máy cân chỉnh đa năng Fluke 721

Máy cân chỉnh đa năng Fluke 721

Các tính năng chính: Các 721 có thể được cấu hì.....
Máy cân chỉnh đa năng Fluke 724

Máy cân chỉnh đa năng Fluke 724

Các tính năng: Fluke 724 Nhiệt độ hiệu chuẩn mới là một.....
Máy cân chỉnh đa năng Fluke 725

Máy cân chỉnh đa năng Fluke 725

Các tính năng: Fluke 725 đa chức năng Quy trình hiệu chuẩn là.....

Máy cân chỉnh đa năng Fluke 726

Các tính năng: Đo lường chính xác hơn và hiệu suất ngu.....