Máy hiện sóng

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
LeCroy HDO4024 Máy hiện sóng độ nét cao (HD) (200 MHz, 2.5GS/s, 4 kênh)

LeCroy HDO4024 Máy hiện sóng độ nét cao (HD) (200 MHz, 2.5GS/s, 4 kênh)

Thông tin săn phẩm: + Băng thông : 200Mhz + Số kênh : 4  + Tốc độ lấy .....
LeCroy HDO4032 Máy hiện sóng độ nét cao (HD) (350 MHz, 2.5GS/s, 2 kênh)

LeCroy HDO4032 Máy hiện sóng độ nét cao (HD) (350 MHz, 2.5GS/s, 2 kênh)

Thông tin săn phẩm: + Băng thông : 350Mhz + Số kênh : 2  + Tốc độ lấy .....
LeCroy HDO4034 Máy hiện sóng độ nét cao (HD) (350 MHz, 2.5GS/s, 4 kênh)

LeCroy HDO4034 Máy hiện sóng độ nét cao (HD) (350 MHz, 2.5GS/s, 4 kênh)

Thông tin săn phẩm: + Băng thông : 350Mhz + Số kênh : 4  + Tốc độ lấy .....
LeCroy HDO4054 Máy hiện sóng độ nét cao (HD) (500 MHz, 2.5GS/s, 4 kênh)

LeCroy HDO4054 Máy hiện sóng độ nét cao (HD) (500 MHz, 2.5GS/s, 4 kênh)

Thông tin săn phẩm: + Băng thông : 500Mhz + Số kênh : 4  + Tốc độ lấy .....
LeCroy HDO4104 Máy hiện sóng độ nét cao (HD) (1GHz, 2.5GS/s, 4 kênh)

LeCroy HDO4104 Máy hiện sóng độ nét cao (HD) (1GHz, 2.5GS/s, 4 kênh)

Thông tin săn phẩm: + Băng thông : 1Ghz + Số kênh : 4 + Tốc độ lấy mẫu : 2......
LeCroy MSO 104MXs-B Máy hiện sóng số (1 GHz, 5 GS/s, 4+18 kênh)

LeCroy MSO 104MXs-B Máy hiện sóng số (1 GHz, 5 GS/s, 4+18 kênh)

Thông tin săn phẩm:   Vertical System .....
LeCroy MSO 44MXs-B Máy hiện sóng số (400 MHz, 5 GS/s, 4+18 kênh)

LeCroy MSO 44MXs-B Máy hiện sóng số (400 MHz, 5 GS/s, 4+18 kênh)

Thông tin săn phẩm: Vertical System Bandwidth 400 MHz.....
LeCroy MSO 64MXs-B Máy hiện sóng số (600 MHz, 5 GS/s, 4+18 kênh)

LeCroy MSO 64MXs-B Máy hiện sóng số (600 MHz, 5 GS/s, 4+18 kênh)

Thông tin săn phẩm: Vertical System Bandwidth 600 MHz.....
LeCroy WaveAce 1001 Máy hiện sóng số (40 MHz, 1 GS/s, 2 kênh)

LeCroy WaveAce 1001 Máy hiện sóng số (40 MHz, 1 GS/s, 2 kênh)

Thông tin săn phẩm: Băng thông: 40 MHz Thời gian tăng: 8.8 ns .....
LeCroy WaveAce 101 Máy hiện sóng số (40 MHz, 250 MS/s, 2 kênh)

LeCroy WaveAce 101 Máy hiện sóng số (40 MHz, 250 MS/s, 2 kênh)

Thông tin săn phẩm: Vertical System Bandw.....
Lecroy WaveAce 1012 Máy hiện sóng số (100 MHz, 1 GS/s, 2 kênh)

Lecroy WaveAce 1012 Máy hiện sóng số (100 MHz, 1 GS/s, 2 kênh)

Thông tin săn phẩm: Băng thông: 100 MHz Thời gian tăng: 3.5 ns .....
LeCroy WaveAce 102 Máy hiện sóng số (60 MHz, 500 MS/s, 2 kênh)

LeCroy WaveAce 102 Máy hiện sóng số (60 MHz, 500 MS/s, 2 kênh)

Thông tin săn phẩm: Vertical System Bandw.....
LeCroy WaveAce 2002 Máy hiện sóng số (70 MHz, 1 GS/s, 2 kênh)

LeCroy WaveAce 2002 Máy hiện sóng số (70 MHz, 1 GS/s, 2 kênh)

Thông tin săn phẩm: Bandwidth 70 MHz Rise time .....
LeCroy WaveAce 2004 Máy hiện sóng số (70 MHz, 1 GS/s, 4 kênh)

LeCroy WaveAce 2004 Máy hiện sóng số (70 MHz, 1 GS/s, 4 kênh)

Thông tin săn phẩm: Vertical System Bandw.....