Dataloggers

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
 Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KT 250

Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KT 250

Datalogger ghi nhiệt độ KT-250 dùng cho ngành công nghiệp thực ph.....
Datalogger ghi áp suất KIMO model KP 110-RF (wireless)

Datalogger ghi áp suất KIMO model KP 110-RF (wireless)

KP 110-RF là dòng datalogger ghi áp suất loại khô.....
Datalogger ghi dòng điện, điện áp, dòng xung, ánh sáng KIMO model KTU210-RF - wireless

Datalogger ghi dòng điện, điện áp, dòng xung, ánh sáng KIMO model KTU210-RF - wireless

KTU210-RF là thiết bị ghi và đo các thông số như điện &a.....
Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model  KT150-RF (wireless)

Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KT150-RF (wireless)

KT 150-RF là dòng datalogger ghi nhiệt độ loại không dâ.....
Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KT 110

Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KT 110

KT 110 là datalogger ghi nhiệt độ  dùng cho ngành.....
Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KT 110-RF (wireless)

Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KT 110-RF (wireless)

KT 110-RF là dòng datalogger ghi nhiệt độ loại không dâ.....
Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KT 150

Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KT 150

KT 150 là datalogger ghi nhiệt độ chuyên dùng cho ng&ag.....
Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KT 20

Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KT 20

KT 20 là loại Mini-datalogger ghi nhiệt độ Khoảng đo: từ -40 … +85°C (model: KT.....
Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KT 210

Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KT 210

Datalogger ghi nhiệt độ KT-210dùng cho ngành công nghiệp thực phẩ.....
Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KT 50

Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KT 50

KT 50 là datalogger ghi nhiệt độ nhỏ gọn cho ngành công nghi.....
Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KTR 350

Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KTR 350

KTR350 là thiết bị ghi và đo các thông số nhiệt độ loại .....
Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KTT 310

Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KTT 310

KTT300 là thiết bị ghi và đo các thông số nhiệt độ d&ugr.....
Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KTT 310-RF (wireless)

Datalogger ghi nhiệt độ KIMO model KTT 310-RF (wireless)

 KTT310-RF là thiết bị ghi và đo các thông số nhiệt.....
Datalogger ghi nhiệt độ, độ ẩm KIMO model KH 110

Datalogger ghi nhiệt độ, độ ẩm KIMO model KH 110

KH110 là thiết bị ghi và đo các thông số như nhiệt độ, đ.....
Datalogger ghi nhiệt độ, độ ẩm KIMO model KH 210

Datalogger ghi nhiệt độ, độ ẩm KIMO model KH 210

KH210 là thiết bị ghi và đo các thông số như nhiệt độ, đ.....