Transmitters

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Transmitter đo ánh sáng KIMO model LR110

Transmitter đo ánh sáng KIMO model LR110

Khoảng đo: Từ 0 … 10 000 lux hoặc từ 0 … 929 fc Độ chính xác &pl.....
Transmitter đo áp suất khí quyển KIMO model CP116

Transmitter đo áp suất khí quyển KIMO model CP116

Measuring range Từ 800 đến 1100 hPa Technical data Vật liệu: ABS - cấp độ bảo vệ IP.....
Transmitter đo áp suất KIMO model CP110

Transmitter đo áp suất KIMO model CP110

Measuring range Từ 800 đến 1100 hPa Technical data Vật liệu: ABS - cấp độ bảo vệ IP.....
Transmitter đo áp suất KIMO model PST

Transmitter đo áp suất KIMO model PST

Measuring ranges PST 11 : from -100 to +100 Pa with EV PST 12 : from -1000 to +1000 Pa PST.....
Transmitter đo áp suất và nhiệt độ KIMO model CP210 series

Transmitter đo áp suất và nhiệt độ KIMO model CP210 series

Khoảng đo: Model: CP 211: từ -100 … +100 Pa with EV Model: CP 212: từ -1000.....
Transmitter đo bức xạ nhiệt KIMO model CR110

Transmitter đo bức xạ nhiệt KIMO model CR110

Khoảng đo: Từ 0 đến 1500w/m2 Độ chính xác: 5% giá trị đo Độ phâ.....
Transmitter đo khí CO KIMO model  CO110

Transmitter đo khí CO KIMO model CO110

Khoảng đo khí CO: ·      Ambient model: từ 0 &he.....
Transmitter đo khí CO KIMO model COST

Transmitter đo khí CO KIMO model COST

Khoảng đo khí CO: ·      Ambient model: từ 0 &he.....
Transmitter đo khí CO2 KIMO model CO112

Transmitter đo khí CO2 KIMO model CO112

Khoảng đo khí CO2: ·      Ambient model: từ 0 &h.....
Transmitter đo khí CO2 KIMO model CO2ST

Transmitter đo khí CO2 KIMO model CO2ST

Khoảng đo khí CO2: ·      Ambient model: từ 0 &h.....
Transmitter đo khí CO2 và nhiệt độ KIMO model COT210

Transmitter đo khí CO2 và nhiệt độ KIMO model COT210

Khoảng đo: Đo khí CO: từ 0 … 500ppm / độ chính xác: ±3.....
Transmitter đo khí CO2 và nhiệt độ KIMO model COT212

Transmitter đo khí CO2 và nhiệt độ KIMO model COT212

Khoảng đo: Đo khí CO2: từ 0 … 5000ppm / độ chính xác: ±.....
Transmitter đo nhiệt độ KIMO model TM110

Transmitter đo nhiệt độ KIMO model TM110

Khoảng đo: Nhiệt độ (Ambient model): từ 0 … +50oC Nhiệt độ (Duct model): từ -20 &hell.....
Transmitter đo nhiệt độ KIMO model TM50

Transmitter đo nhiệt độ KIMO model TM50

Khoảng đo: Nhiệt độ (Ambient model): từ 0 … +50oC Nhiệt độ (Duct model): từ -20 &hell.....
Transmitter đo nhiệt độ KIMO model TST

Transmitter đo nhiệt độ KIMO model TST

Measuring ranges Ambient model: from 0 to +50°C Duct mount model: from -20 to +80°C .....