Bộ khuếch đại điện áp cao

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 10/10B-HS

Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 10/10B-HS

Output Voltage:0 to ±10 kV DC or peak AC Output Current:0 to ±10 mA DC.....
Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 10/40A

Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 10/40A

Output Voltage:0 to ±10 kV DC or peak AC Output Current:0 to ±40 mA DC.....
Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 10/40A-HS

Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 10/40A-HS

Output Voltage:0 to ±10 kV DC or peak AC Output Current:0 to ±40 mA DC.....
Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 20/20C

Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 20/20C

Output Voltage:0 to ±20 kV DC or peak AC Output Current:0 to ±20 mA DC.....
Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 20/20C-HS

Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 20/20C-HS

Output Voltage:0 to ±20 kV DC or peak AC Output Current:0 to ±20 mA .....
Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 2100HF

Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 2100HF

Output Voltage:0 to ±150 V DC or peak AC  Output Current:0 to ±300 mA .....
Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 2200

Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 2200

Output Voltage:0 to ±2 kV DC or peak AC Output Current:0 to ±10 mA DC .....
Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 2200 series

Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 2200 series

The first three models in this 40 watt high-voltage amplifier series – Models 2205, 2210, and .....
Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 2205

Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 2205

Output Voltage:0 to ±500 V DC or peak AC Output Current:0 to ±40 mA DC.....
Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 2210

Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 2210

Output Voltage:0 to ±1 kV DC or peak AC Output Current:0 to ±20 mA DC .....
Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 30/20A

Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 30/20A

Output Voltage:0 to ±30 kV DC or peak AC Output Current:0 to ±20 mA DC.....
Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 40/15

Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 40/15

Output Voltage:0 to ±40 kV DC or peak AC Output Current:0 to ±15 mA DC.....
Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 5/80

Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 5/80

Output Voltage:0 to ±5 kV DC or peak AC Output Current:0 to ±80 mA DC .....
Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 50/12

Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 50/12

Output Voltage: Output Current: Slew Rate: Large Signal Bandwidth: .....
Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 601C

Bộ khuếch đại điện áp cao Trek Model 601C

Output Voltage: 0 to ±500 V, 0 to -1 kV, or 0 to +1 kV DC or peak AC Out.....