Máy so màu

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
 Máy so màu bỏ túi PCII, đo Fe (TPTZ) Hach 5870016

Máy so màu bỏ túi PCII, đo Fe (TPTZ) Hach 5870016

Máy so màu bỏ túi model  Colorimeter(TM) II là thiết bị .....
Máy so màu bỏ túi PCII đo Chlorine F& T Hach 5870000

Máy so màu bỏ túi PCII đo Chlorine F& T Hach 5870000

Máy so màu bỏ túi model  Colorimeter(TM) II là thiết bị .....
Máy so màu bỏ túi PCII đo Chlorine F& T, MR/HR Hach 5870062

Máy so màu bỏ túi PCII đo Chlorine F& T, MR/HR Hach 5870062

Máy so màu bỏ túi model  Colorimeter(TM) II là thiết bị .....
Máy so màu bỏ túi PCII đo ClO2 Hach 5870051

Máy so màu bỏ túi PCII đo ClO2 Hach 5870051

Máy so màu bỏ túi model  Colorimeter(TM) II là thiết bị .....
Máy so màu bỏ túi PCII đo O3 Hach 5870004

Máy so màu bỏ túi PCII đo O3 Hach 5870004

Máy so màu bỏ túi model  Colorimeter(TM) II là thiết bị .....
Máy so màu bỏ túi PCII, đo Fe (FerroVer) Hach 5870022

Máy so màu bỏ túi PCII, đo Fe (FerroVer) Hach 5870022

Máy so màu bỏ túi model  Colorimeter(TM) II là thiết bị .....
Máy so màu bỏ túi PCII, đo Mn Hach 5870018 (LR), 5870015 (HR)

Máy so màu bỏ túi PCII, đo Mn Hach 5870018 (LR), 5870015 (HR)

Máy so màu bỏ túi model  Colorimeter(TM) II là thiết bị đo tiệ.....
Máy so màu bỏ túi PCII, đo Molybdate Hach 5870010

Máy so màu bỏ túi PCII, đo Molybdate Hach 5870010

Máy so màu bỏ túi model  Colorimeter(TM) II là thiết bị đo tiệ.....
Máy so màu bỏ túi PCII, đo Zn Hach 5870009

Máy so màu bỏ túi PCII, đo Zn Hach 5870009

Máy so màu bỏ túi model  Colorimeter(TM) II là thiết bị đo tiệ.....
SpecCheck Gel Secondary Standard Set, Fluoride Hach #2712500

SpecCheck Gel Secondary Standard Set, Fluoride Hach #2712500

Dùng cho phương pháp SPANDS, 0-2.0 mg/L F để xác nhận độ phản hồi nhất qu&aacut.....
SpecCheck Gel Secondary Standard Set, Ozone, Mid-Range Hach 2708000

SpecCheck Gel Secondary Standard Set, Ozone, Mid-Range Hach 2708000

Dùng cho phương pháp Ozon Indigo, thang đo trung bình, 0-0.75 mg/L O3. Được sử .....
SpecCheck Secondary Gel Standards Set cho Monochloramine & Ammonia tự do Hach 2507500

SpecCheck Secondary Gel Standards Set cho Monochloramine & Ammonia tự do Hach 2507500

Dùng cho phương pháp monocloramin và ammonia tự do, 0-4.5 mg/L Cl2 và 0-.....
SpecCheck Secondary Gel Standards Set, DPD Chlorine - LR Hach 2635300

SpecCheck Secondary Gel Standards Set, DPD Chlorine - LR Hach 2635300

Chỉ tiêu DPD clo, thang đo thấp, 0-2.00 mg/L Cl2 Được dùng để xác nhận sự phả.....