Máy phân tích tín hiêu

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Máy phân tích tín hiệu băng thông Keysight model Z9070B

Máy phân tích tín hiệu băng thông Keysight model Z9070B

Functionality: Analog and Digital Audio Analysis Characterize signal-to-noise ratio.....
Máy phân tích tín hiệu Keysight Model N9000A CXA

Máy phân tích tín hiệu Keysight Model N9000A CXA

Functionality - See the latest enhancements 3 Hz to 8.4, 13.6, or 26.5 GHz; extend fre.....
Máy phân tích tín hiệu Keysight Model N9010A EXA

Máy phân tích tín hiệu Keysight Model N9010A EXA

Functionality - See the latest enhancements 10 Hz to 3.6, 7, 13.6, 26.5, 32 or 44.....
Máy phân tích tín hiệu Keysight Model N9020A MXA

Máy phân tích tín hiệu Keysight Model N9020A MXA

Functionality - See the latest enhancements 10 Hz to 3.6, 8.4, 13.6, or 26.5 GHz; exte.....
Máy phân tích tín hiệu Keysight Model N9030A PXA

Máy phân tích tín hiệu Keysight Model N9030A PXA

Functionality - See the latest enhancements 3 Hz to 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 43, 44, or 5.....
Máy phân tích tín hiệu Keysight Model N9038A MXE

Máy phân tích tín hiệu Keysight Model N9038A MXE

Functionality - See the latest enhancements Frequency 3 Hz to 3.6, 8.4, 26.5, or .....
Máy phân tích tín hiệu Keysight Model N9040B UXA

Máy phân tích tín hiệu Keysight Model N9040B UXA

Functionality - See the latest enhancements 3 Hz to 8.4, 13.6, or 26.5 GHz; extend fre.....
Máy phân tích tín hiệu Keysight Model N9290A CXA-m

Máy phân tích tín hiệu Keysight Model N9290A CXA-m

Functionality 10 Hz to 3, 7.5, 13.6 or 26.5 GHz; internal preamplifier options up to 26.5 G.....
Thiết bị phân tích tín hiệu Vector Keysight model M9391A

Thiết bị phân tích tín hiệu Vector Keysight model M9391A

Functionality 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz 40 MHz (standard), 100, or 160 MHz analysis b.....
Thiết bị phân tích tín hiệu Vector Keysight model M9392A

Thiết bị phân tích tín hiệu Vector Keysight model M9392A

Functionality 9 kHz to 8.4 GHz, 14 GHz, 18 GHz, or 27 GHz 40 MHz (standard), 100 MH.....
Thiết bị phân tích tín hiệu Vector Keysight model M9393A

Thiết bị phân tích tín hiệu Vector Keysight model M9393A

Functionality 9 kHz to 8.4 GHz, 14 GHz, 18 GHz, or 27 GHz 40 MHz (standard), 100 MH.....