Máy phân tích hệ thống

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Máy phân tích hệ thống Keysight Model E5061B

Máy phân tích hệ thống Keysight Model E5061B

RF-NA option 100 kHz to 1.5 GHz / 3 GHz Transmission / Reflection test set and S-.....
Máy phân tích hệ thống Keysight Model E5063A

Máy phân tích hệ thống Keysight Model E5063A

E5063A ENA Series network analyzer 100 kHz to 4.5 / 8.5 / 18 GHz 2-port 50 ohm S-.....
Máy phân tích hệ thống Keysight Model E5071C

Máy phân tích hệ thống Keysight Model E5071C

Key Features & Specifications Various test set selection: 9 kHz to 20 GHz, 2- or 4-po.....
Máy phân tích hệ thống Keysight Model E5072A

Máy phân tích hệ thống Keysight Model E5072A

Key Features & Specifications 2-port, 30 kHz to 4.5 GHz & 8.5 GHz Configu.....
Máy phân tích hệ thống Keysight Model E5080A

Máy phân tích hệ thống Keysight Model E5080A

Key Features & Specifications 9 kHz to 4.5/6.5/9 GHz, 2- or 4-port, 50 ohm Wi.....
Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5221A

Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5221A

Key Features & Specifications 10 MHz to 13.5 GHz 2-ports with single source o.....
Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5222A

Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5222A

Key Features & Specifications 10 MHz to 26.5 GHz 2-ports with single source o.....
Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5224A

Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5224A

Key Features & Specifications 10 MHz to 43.5 GHz 2-ports with single source o.....
Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5225A

Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5225A

Key Features & Specifications 10 MHz to 50 GHz 2-ports with single source or .....
Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5227A

Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5227A

Key Features & Specifications 10 MHz to 67 GHz 2-ports with single source or .....
Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5231A

Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5231A

Key Features & Specifications Highest performance mid-range vector network analyzer (VNA) t.....
Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5232A

Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5232A

Highest performance mid-range vector network analyzer (VNA) that helps you increase yields with less.....
Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5234A

Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5234A

Key Features & Specifications Highest performance mid-range vector network analyzer (VNA) t.....
Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5235A

Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5235A

Highest performance mid-range vector network analyzer (VNA) that helps you increase yields with less.....
Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5239A

Máy phân tích hệ thống Keysight Model N5239A

Key Features & Specifications Highest performance mid-range vector network analyzer (VNA) t.....