Máy phát tín hiệu

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Máy phát tín hiệu Analog Keysight Model E8257D PSG

Máy phát tín hiệu Analog Keysight Model E8257D PSG

Signal characteristics 100 kHz to 20, 31.8, 40, 50 or 67 GHz, operational to 70 GHz (.001 H.....
Máy phát tín hiệu Keysight model E4428C ESG

Máy phát tín hiệu Keysight model E4428C ESG

Signal characteristics 250 kHz to 3 or 6 GHz (.01 Hz resolution) -1.....
Máy phát tín hiệu Keysight model E4438C ESG

Máy phát tín hiệu Keysight model E4438C ESG

Signal characteristics 250 kHz to 1, 2, 3,4, or 6 GHz +17 dBm outpu.....
Máy phát tín hiệu Keysight Model E8663D PSG

Máy phát tín hiệu Keysight Model E8663D PSG

Signal characteristics 100 kHz to 3.2 or 9 GHz with .001 Hz resolution -135 to +24 .....
Máy phát tín hiệu Keysight model N5106A

Máy phát tín hiệu Keysight model N5106A

Baseband performance Up to 160 MHz modulation and signal capture bandwidth 512 Msa .....
Máy phát tín hiệu Keysight model N5171B EXG

Máy phát tín hiệu Keysight model N5171B EXG

Signal characteristics 9 kHz to 1, 3 or 6 GHz +21 dBm specified power to 3 GHz with.....
Máy phát tín hiệu Keysight model N5172B EXG

Máy phát tín hiệu Keysight model N5172B EXG

Signal characteristics 9 kHz to 3 or 6 GHz +21 dBm specified power to 3 GHz with el.....
Máy phát tín hiệu Keysight model N5173B EXG

Máy phát tín hiệu Keysight model N5173B EXG

Signal characteristics 9 kHz to 13, 20, 31.8 or 40 GHz +20 dBm output power at 20 G.....
Máy phát tín hiệu Keysight model N5181A MXG

Máy phát tín hiệu Keysight model N5181A MXG

Signal characteristics 100 kHz to 1, 3 or 6 GHz +23 dBm output power @ 1 GHz .....
Máy phát tín hiệu Keysight model N5181B MXG

Máy phát tín hiệu Keysight model N5181B MXG

Signal characteristics 9 kHz to 3 or 6 GHz +24 dBm specified power to 3 GHz with el.....
Máy phát tín hiệu Keysight model N5182B MXG

Máy phát tín hiệu Keysight model N5182B MXG

Signal characteristics 9 kHz to 3 or 6 GHz +24 dBm specified power to 3 GHz with el.....
Máy phát tín hiệu Keysight model N5183B MXG

Máy phát tín hiệu Keysight model N5183B MXG

Signal Characteristics 100 kHz to 20, 31.8 or 40 GHz +19 dBm at 20 GHz output power.....
Máy phát tín hiệu Keysight model N5183B MXG

Máy phát tín hiệu Keysight model N5183B MXG

Signal characteristics 9 kHz to 13, 20 31.8 or 40 GHz +20 dBm output power at 20 GH.....
Máy phát tín hiệu Keysight model N5193A UXG

Máy phát tín hiệu Keysight model N5193A UXG

Signal characteristics 10 MHz to 20 or 40 GHz +10 dBm output power .....
Máy phát tín hiệu Keysight model N9310A

Máy phát tín hiệu Keysight model N9310A

Professional performance and compact size for general purpose testing needs 9 kHz to 3 GHz .....