Thiết bị xử lý mẫu

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
 Bộ Xenosep® SPE Starter Kit with Solvent Recovery theo USEPA Method 1664A Hach 2943200

Bộ Xenosep® SPE Starter Kit with Solvent Recovery theo USEPA Method 1664A Hach 2943200

Hệ thống chiết pha rắn Xenosep Solid-Phase Extraction giúp phân tích dầu mỡ th.....
Bếp nung DRB200 dùng cho ống TNTplus: 9x13mm vial wells, 2x20 mm vial wells, 230 Vac Hach DRB200-05

Bếp nung DRB200 dùng cho ống TNTplus: 9x13mm vial wells, 2x20 mm vial wells, 230 Vac Hach DRB200-05

Có nhiều tùy chọn, 1 hoặc 2 khối nung với các ống số lượng và kí.....
Bộ dụng cụ chưng cất chung hach 2265300

Bộ dụng cụ chưng cất chung hach 2265300

Thành phần nguy hại   Sản phẩm có kí hiệu này có t.....
Bộ Xenosep® SPE Starter Kit không có tùy chọn phục hồi Hexane Hach 2943231

Bộ Xenosep® SPE Starter Kit không có tùy chọn phục hồi Hexane Hach 2943231

Thành phần nguy hại   Sản phẩm có kí hiệu này có t.....