Máy phá hủy mẫu

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Máy phá hủy mẫu 12 vị trí Velp model DKL12

Máy phá hủy mẫu 12 vị trí Velp model DKL12

Accessories Included F30100190 DKL12 Digester 230V/50-60Hz A00000176 Lift for DKL12 A0000017.....
Máy phá hủy mẫu 20 vị trí Velp model DK20

Máy phá hủy mẫu 20 vị trí Velp model DK20

Accessories Required Accessories (as shown by the picture) A00000190 Support system DK20-DK42.....
Máy phá hủy mẫu 20 vị trí Velp model DK20/26

Máy phá hủy mẫu 20 vị trí Velp model DK20/26

Accessories Required Accessories (as shown by the picture) A00001206 Support system for DK6, .....
Máy phá hủy mẫu 20 vị trí Velp model DKL20

Máy phá hủy mẫu 20 vị trí Velp model DKL20

Accessories Included F30100210 DKL20 Digester 230V/50-60Hz A00000167 Lift for DKL20, DKL42/26.....
Máy phá hủy mẫu 42 vị trí Velp model DK42/26

Máy phá hủy mẫu 42 vị trí Velp model DK42/26

Accessories Required Accessories (as shown by the picture) A00000190 Support system DK20-DK42.....
Máy phá hủy mẫu 42 vị trí Velp model DKL42/26

Máy phá hủy mẫu 42 vị trí Velp model DKL42/26

Accessories Included F30100180 DKL42/26 Digester 230V/50-60Hz A00000167 Lift for DKL20, DKL42.....
Máy phá hủy mẫu 6 vị trí Velp model DK6

Máy phá hủy mẫu 6 vị trí Velp model DK6

Tốc độ gia nhiệt 20 – 420oC trong thời gian 30 phút On định nhiệt độ: +/-0.5oC Nhiệt độ đồng.....
Máy phá hủy mẫu 6 vị trí Velp model DK6/48

Máy phá hủy mẫu 6 vị trí Velp model DK6/48

Accessories Required Accessories (as shown by the picture) A00001206 Support system for DK6, .....
Máy phá hủy mẫu 8 vị trí Velp model DK8

Máy phá hủy mẫu 8 vị trí Velp model DK8

Accessories Required Accessories (as shown by the picture) A00000064 Support system for DK8 .....
Máy phá hủy mẫu 8 vị trí Velp model DKL8

Máy phá hủy mẫu 8 vị trí Velp model DKL8

Thiết bị được chế tạo: bằng théo không dỉ, có phỷ lớp sơn Epoxy. Hệ thống điều khiển: Bộ vi xử lý.....