Phin lọc cho mặt nạ

Hiển thị: Danh sách Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Phin lọc phòng độc hơi hữu cơ/formaldehit 3M_6005 (3M_6005)

Phin lọc phòng độc hơi hữu cơ/formaldehit 3M_6005 (3M_6005)

Tiêu chuẩn NIOSH – N95 Ứng dụng : Phòng độc hơi hữu cơ/formaldehit   .....
Phin lọc phòng độc hơi thủy ngân và khí clo 3M_6009 (3M_6009)

Phin lọc phòng độc hơi thủy ngân và khí clo 3M_6009 (3M_6009)

Tiêu chuẩn : NIOSH – N95 Ứng dụng : Phòng độc hơi thủy ngân và kh.....
Tấm lọc bụi 3M_5N11 (3M_5N11)

Tấm lọc bụi 3M_5N11 (3M_5N11)

Tiêu chuẩn : NIOSH – N95 Ứng dụng : chống bụi dầu / bụi không dầu : Hàn,.....
Tấm lọc bụi 3M_7711 (3M_7711)

Tấm lọc bụi 3M_7711 (3M_7711)

Tiêu chuẩn : NIOSH – N95 Ứng dụng :  trong lọc bụi     .....
Tấm lọc bụi, hơi hữu cơ, khói hàn 3M_3744k (3M_3744k)

Tấm lọc bụi, hơi hữu cơ, khói hàn 3M_3744k (3M_3744k)

Tiêu chuẩn : NIOSH – N95 Ứng dụng :  trong lọc bụi, khói hàn,.....