Phin lọc 3M_3301k_100 (3M_3301k_100)

Nhà sản xuất: 3M
Mã sản phẩm: 3M_3301k_100
Tình trạng: Còn hàng

Tiêu chuẩn : NIOSH – N95

Ứng dụng :  Phòng độc hơi hữu cơ