Phin lọc hơi hữu cơ 3M_6001 (3M_6001)

Nhà sản xuất: 3M
Mã sản phẩm: 3M_6001
Tình trạng: Còn hàng

Tiêu chuẩn NIOSH – N95

Ứng dụng : Phòng độc hơi hữu cơ