Phin lọc hơi vô cơ_3M_6002 (3M_6002)

Nhà sản xuất: 3M
Mã sản phẩm: 3M_6002
Tình trạng: Còn hàng

Tiêu chuẩn NIOSH – N95

Ứng dụng : Phòng độc hơi vô cơ