Phin lọc hơi hữu cơ/vô cơ_3M_6003 (3M_6003)

Nhà sản xuất: 3M
Mã sản phẩm: 3M_6003
Tình trạng: Còn hàng

Tiêu chuẩn NIOSH – N95

Ứng dụng : Phòng độc hơi hữu cơ/vô cơ