Phin lọc phòng độc hơi amoniac / methilamin 3M_6004 (3M_6004)

Nhà sản xuất: 3M
Mã sản phẩm: 3M_6004
Tình trạng: Còn hàng

Tiêu chuẩn NIOSH – N95

Ứng dụng : Phòng độc hơi amoniac / methilamin