Phin lọc phòng độc hơi amoniac / methilamin / formaldehit /HF 3M_6006 (3M_6006)

Nhà sản xuất: 3M
Mã sản phẩm: 3M_6006
Tình trạng: Còn hàng

Tiêu chuẩn NIOSH – N95

 Ứng dụng : Phòng độc hơi amoniac / methilamin /  formaldehit /HF